Sultan Dîvânî Mevlevîhâne Müzesi - Afyonkarahisar

Nevniyaz,dergâha yeni gelmiş derviş adayıdır. Nevniyaz, ilk üç gün Matbâh-ı Şerifte oturur. Bu süre, bir çeşit adaylık sürecidir. Nevniyaz, matbahta 18 basamaklı bir imtihan sürecinden geçer. Nevniyaz,1001 günlük çile sürecinde büyüklere saygı, küçüklere sevgi ve şefkat besler, ağzından kötü laf ve küfür çıkmaz, edeple oturur, edeple konuşur. 1001 gün, nevniyaz için edep ve erkan öğrenme dönemidir.  Müze, 30 Aralık 2008 tarihinde “Sultan Dîvânî Mevlevîhâne Müzesi” adıyla, Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. Müzede, derviş hücreleri, postnişin, halvet, sema, mesnevihan ve hattat odaları yer alır.