Gedik Ahmet Paşa Camii (İmaret Camii) - Afyonkarahisar

İmaret Cami, 1472 yıllarında Fatih Sultan Mehmet’in vezirlerinden Gedik Ahmet Paşa tarafından Mimar Ayaz Ağa’ya yaptırılmıştır. Osmanlı döneminin en güzel eserlerinden biridir. İmaret Cami, Gedik Ahmet Paşa Külliyesi’nin bir yapısıdır. Külliye, hamam, sıbyan mektebi ve medreseden oluşmaktadır. Ters T biçiminde ardarda iki kubbelidir. Üzeri altı sütun üzerine sivri kemerli sekizgen kasnaklı bir kubbeyle örtülüdür.  İki yanda sıralanan odaları, üçer küçük kubbe örtmektedir. Tek şerefeli minaresi, yivli burma biçimlerle süslüdür. Yivlerin arası lacivert renkli çinilerle kaplıdır. Mukarnaslı giriş kapısı kalem işlemeli mermerdendir. Üzerindeki onarım yazısı 1795 yılına aittir.  Cami şadırvanının sahip olduğu akustik hayranlık vericidir. İmaret Camii, Afyon merkezde bulunan kurtuluş Caddesi üzerindedir.