Hocalar

Hocalar isminin verilmesine ilişkin rivayet olarak, Kuruluşu kesin olarak bilinmemekle birlikte 1300’ lü yıllarda yerleşim merkezi olarak kullanıldığı tahmin edilmekte olup, bu yerleşim yerine ilk olarak üç kardeşin geldiği ve buraya yerleştikleri, bunların babalarının “HOCA”(ulema) olduğundan, dışarıdan bu merkeze gelenlerin nereye gidiyorsun diye sorulduğunda “Hocagil’e” gidiyoruz, buradan dışarıya gidenlere sorulduğunda “Hocagil’den” geliyoruz diye belirttiklerini, zamanla bu yerleşim yerindeki nüfusun çoğalması ve dışarıdan bu yere başkalarının da gelmesi sonucu “HOCALAR” adı altında bir yerleşim merkezi meydana gelmiştir.
Anadolu toprakları eski çağlardan bu yana çeşitli uygarlıkların beşiği olmuştur. 
Bu topraklar üzerinde kurulmuş olan yerleşim yerlerinden birisi de Hocalar ilçesidir. Hocalar ilçesi de diğer Anadolu toprakları gibi Frig, Lidya ve Pers akınlarına uğramıştır. Ahırdağları’nda bulunan Bronz Hitit heykeli yörenin çok eski dönemlerden beri önemli bir yerleşim merkezi olduğu izlenimini vermektedir. 1990 yılında ilçe olmuştur.

Neresi Ziyaret Edilir: Eldizan Yaylası, ÖrelenYaylası, Bayrak Tepe Şehitler Ormanı, Üç Oluklar, Yedi Oluklar, Uluköy Ören Yeri, Uluköy Toplu Sivri.

Ne Yenir: Yöresel yemekler arasında bükme, katmer, bazlama, çörek, alacaaşı, erişte, hamur aşı, arabaşı, cıbıl topalak, ekmek aşı,  bestel, saç kavurma sayılabilir.

Ne Alınır: Sebze, meyve gibi organik ürünler ile keçi peyniri ve sütü başta olmak üzere organik yumurta süt ve süt ürünleri bulunmaktadır.


Nerede Kalınır: İlçede konaklama imkanları Hocalar Belediyesinin misafirhanesi ile sınırlıdır.