Çobanlar

Çobanlar, 1990 yılında İlçe olmuştur. Yöre tarihinin Akarçay kenarındaki höyüklerle yaşıt olduğu ve eski Tunç Çağına kadar uzandığı bilinmektedir. Bugünkü Kocaöz (Feleli)köyünde antik Anabura kenti kurulmuştur. Afyon Arkeoloji Müzesinde bulunan Artemis heykeli buradan çıkarılmıştır. Kayacık Mevkiinin olduğu yerde şehir kalıntıları Mezarlık kalıntılarının olması,  İlçe Merkezinde 2003 yılında İnşaat kazısı esnasında ortaya çıkan M.Ö. 400. yıllarda Romalılar tarafından yapıldığı,  yaklaşık 5000 kişilik olduğu tahmin edilen çok katlı yer altı şehrinin bulunması bu bölgenin M.Ö. yıllarda yerleşim alanı olarak kullanıldığının kanıtıdır.
İlçe düz bir arazi üzerine kurulu olduğu için topraklarının nerede ise tamamı tarıma elverişlidir. İlçede tarım ile beraber olarak hayvancılık oldukça gelişmiştir.
Topraklarının büyük bölümü sulanan Çobanlar, Afyon Şeker Fabrikası'nın pancar deposudur. Tarımcılıkta pancar ekimi ön sırayı alır. Bu küçük ilçede ayrıca, Türk otomotiv sanayisinin en ilginç aracı üretilmektedir. Taşımacılık ve tarım işlerinde kullanılan Patpat adlı römork-pikap karışımı araçlar, ilçenin küçük atölyelerinde imal edilir.