KalelerKarahisar Kalesi

 

Konum: Afyonkarahisar şehir merkezindedir.

Ziyaret Bilgileri:
Haftanın 7 günü 
Gündüz ziyaret edilmesi tavsiye edilir.

Giriş Ücretleri : 
Ücretsiz


Kentte girişte ilk dikkati çeken yapıdır Karahisar Kalesi. 226 m yükseklikte volkanik özellikli doğal bir kayalığın üzerine kurulmuş olan bu kale, M.Ö. 1350 yıllarında Hitit İmparatoru II. Murşil zamanında  Arzava seferinde kullanılan kale Hititler zamanında Hapanuva, Roma ve Bizanslar döneminde Akroenes, Selçuklular ve Osmanlılar zamanında ise Karahisar adını  almıştır.  Kale zirvesinde M.Ö. 1200-700 tarihleri arasında Anadolu’da yaşayan Friglere ait kültür izlerine rastlanmıştır. Ana Tanrıça Kübele’ye adanmış bir çok tapınma yerleri ile 4 adet büyük sarnıç, su çukurları bulunmaktadır. Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat zamanında ise lacivert çinili küçük bir mescit ve yanına saray yaptırılıp, surları yenilenmiştir. Günümüzde burçlar, kız kulesi ve sarnıçlar hala özelliğini korumaktadır.
 


 

Şehri kuşbakışı görmek istiyorsanız, derin bir nefes alın;  625 basamaklı bir merdiven sizi kalenin zirvesine ulaştıracak…
 
Unutmadan; söylentiye göre kaleye çıkılırsa 7 yıl Afyonkarahisar’da kalınır…
 
Karahisar Kalesi yıkılır gelir.
Kâkülü boynuna dökülür gelir, dökülür gelir.
 
Yayladan gel Allı Gelin Yayladan.
Kesme Ümidini Kadir Mevla’dan, Kadir Mevla’dan.
Ver Elini Karlı Dağlar Aşalım, Bayramlaşalım.


Ben bir Koyun olsam, sende Bir Kuzu.
Meleye Meleye getirek yazı, getirek yazı…
Bayramaliler Kalesi

Konum: İhsaniye İlçesi’,  Bayramaliler Köyü’nün kuzey doğusunda, Sarıcaova Köyü’ne giden yolun sağ tarafındadır.

Ziyaret Bilgileri:
Haftanın 7 günü 
Gündüz ziyaret edilmesi tavsiye edilir.

Giriş Ücretleri : 
Ücretsiz


Bizans döneminde Leonto Kefal adlı bir yerleşim yeridir. Doğal bir tepe düzlüğüne yapılmış, surlarla çevrili önemli bir askeri kaledir. Kale’nin içinde çok sayıda yapılara ait temel kalıntıları, tepenin eteklerinde ise kaleyle bağlantıları olan kaya yerleşimleri mevcuttur.
Avdalaz  Kalesi

Konum: İhsaniye İlçesi, Ayazini Köyünün 2 km. kuzeybatısındadır.


Ziyaret Bilgileri:
Haftanın 7 günü 
Gündüz ziyaret edilmesi tavsiye edilir.

Giriş Ücretleri : 
Ücretsiz


Tüf kayaya oyulmuş çok katlı ve çok odalı bir kaya kütlesi olup, günümüz apartmanları gibi yerleşim birimi olarak kullanılmıştır. Kaya kütlesinin üst girişinde büyük bir sarnıç, alt kısmında ise mezar odaları bulunmaktadır. Bizanslılar zamanında inşs edile yerleşim yerinin aynı zamanda kale olarak da savunma amaçlı kullanıldığı bilinmektedir.
 


Asar Kalesi (Kedrea)

Konum: Bayat İlçesi’nin 4 km. kadar batısında, Köroğlu Dağı eteklerindedir.


Ziyaret Bilgileri:
Haftanın 7 günü 
Gündüz ziyaret edilmesi tavsiye edilir.

Giriş Ücretleri : 
Ücretsiz


Doğal yükseltili bir kaya kütlesi olup, açık bölümlerin üzeri surla çevrelenmiştir. Sur içinde tonozlu sarnıç, dinsel ve idari yapılara ait temeller bulunmaktadır. Bizans döneminde Kedrea adlı önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Asar Kale’nin doğu kısmında bulunan kayalıklara oyulmuş yerleşim yerleri, kilise, gözetleme ve savunma amaçlı kullanılan mazgallar bulunmaktadır. Bugünkü Ankara-Afyonkarahisar yolunu, Bizans döneminde koruyan, savunan bir güvenlik kentidir.

 Demirli Kalesi

Konum: İhsaniye İlçesi Demirli Köyünün 1 km kadar kuzeyindedir.


Ziyaret Bilgileri:
Haftanın 7 günü 
Gündüz ziyaret edilmesi tavsiye edilir.

Giriş Ücretleri : 
Ücretsiz

Doğal yükseltili bir kaya kütlesidir. Kütlenin alt ortasında, ana tanrıça Kübele’nin basamaklı koltuğu olan kaya tapınım yeridir. Kayalığın içi, Bizans döneminde oyulup yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.